barbora vykypělová *1992


Klasické fotografii se věnuji celý život. Několik posledních let používám téměř výhradně černobílé médium, k médiu barevnému odbočuji pouze velmi vzácně hlavně v rámci experimentální fotografie.

Stálicí mé tvorby je rodná Česká republika, především její urbanistická stránka.
Aktuálně se však zabývám zeměmi bývalé Jugoslávie. Při fotografování tohoto regionu zachycuji jeho atmosféru bez zbytečného lpění na poválečných detailech, které jsou sice nevyhnutelnou součástí koloritu, nepředstavují však klíčový prvek zdejšího genia loci.